Wet DBA : soms valkuil voor zzp ’ers

zzp wet dba
Wet DBA blijft chaotisch

Als ZZP ’er ben je niet in loondienst bij een werkgever. Er wordt dus geen (loon)belasting ingehouden op je beloning en je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar de winst die je maakt wordt natuurlijk wel belast. Dat gebeurt via de inkomstenbelasting. Omdat je als ZZP ’er fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer heb je wat fiscale voordelen, zoals aftrekposten en de vrijstellingen voor genieters van winst uit onderneming (zelfstandigenaftrek, ondernemersaftrek).

De wet DBA

Via de wet DBA  is geregeld onder welke omstandigheden een opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP’er) er van uit mogen dat er geen sprake is van een dienstverband. Als je voldoet aan die regels dan hoeft er dus geen loonbelasting en geen premies voor de sociale verzekeringen te worden ingehouden. Omdat de praktijk niet tijdig de regels van de wet DBA in de praktijk ingebouwd kreeg, heeft Belastingdienst de instructie gekregen niet te handhaven op de juiste toepassing van de wet DBA. Dat betekent in de praktijk dat er tot 1 juli 2018 geen boetes worden uitgekeerd bij onjuiste toepassing van de wet DBA. Maar de wet DBA regelt alleen maar de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. Pas veel later, bij de regeling van de inkomstenbelasting wordt er nogmaals beoordeeld of er wel sprake is van winst uit onderneming en geen sprake van een dienstbetrekking. En daar zit nu juist de angel.

Gevolgen rampzalig als achteraf blijkt dat ZZP ’er geen onderneming drijft

De Belastingdienst zal gedurende de opschorting van de handhaving van de Wet DBA geen boetes uitdelen, Wél kunnen zzp’ers te maken krijgen met een fikse extra kostenpost als de belastingdienst vindt, dat zij geen zelfstandig ondernemer zijn. Zelfstandigen raken al wel fiscale voordelen kwijt als zij niet als ondernemer worden aangemerkt voor de inkomstenbelasting. Als vast gesteld wordt, dat er sprake is van een dienstbetrekking (in plaats van ondernemerschap) dan komen deze ZZPérs in een soort spagaat terecht. Ze komen niet in dienst bij hun opdrachtgever en genieten niet de voordelen van werknemers (ontslagrecht, sociale verzekeringen etc) maar ze missen ook de fiscale voordelen van ondernemers (met name zelfstandigen- en MKB winstvrijstelling). Dat kan voor deze zzp’ ers dan ook behoorlijk in de papieren gaan lopen.

Geen dienstverband en geen onderneming: dure grap!

Vakbond FNV zegt dat er veel vragen van leden binnen komen over dit probleem. FNV benadrukt het belang om te begrijpen dat de opschorting van de handhaving Wet DBA ziet op de loonheffing, niet op de inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst constateert dat er geen sprake is van zelfstandige beroepsuitoefening, dan wordt aan de opdrachtgever vanwege de opschorting van de handhaving van de Wet DBA geen loonheffing en/of boete opgelegd. Ook de ZZP’er krijgt geen naheffing/boete op de loonheffing”, legt FNV uit. Omdat pas bij de inkomstenbelasting-aangifte wordt bepaald of iemand aanspraak kan maken op aftrekposten of vrijstellingen op grond van winst uit onderneming, wordt ook dan pas duidelijk of is voldaan aan bijvoorbeeld het urencriterium. Voor een specifieke arbeidsrelatie kan de Belastingdienst oordelen dat er geen sprake was van zelfstandige beroepsuitoefening, waardoor de kwalificatie winst uit onderneming kan worden mis gelopen. “Als er dus sprake was van een grote opdracht die veel uren in beslag heeft genomen, dan kan de controle van de Belastingdienst tot gevolg hebben dat fiscale voordelen in gevaar komen. Let wel: dat was ook onder het ‘VAR-tijdperk’ al zo, dus wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon”, aldus FNV.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*