Inkomstenbelasting, loonheffingen en dividendbelasting

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting betaal je over je jaarlijkse inkomsten dus: salaris, winst uit je eigen zaak enz is. De aangifte inkomstenbelasting doe je één keer per jaar. Elk Nederlander is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en zodra je belasting moet betalen dan ben je ook verplicht aangifte te doen, ook als de Belastingdienst je geen uitnodiging voor het doen van aangifte heeft gezonden.

Inkomstenbelasting is altijd privé en wordt door personen betaald. Je krijgt dus als ondernemer geen inkomstenbelastingaangifte alleen voor je bedrijf, maar in de aangifte moeten alle privé inkomsten en aftrekbare privé kosten worden opgenomen. Als je een eenmanszaak hebt, moet je de winst aangeven voor de inkomstenbelasting, maar ook je salaris dat je ontvangt, óók als je dat salaris krijgt als directeur van een BV. Het bekendste voorbeeld van aftrekbare kosten is de hypotheekrente aftrek op je eigen woning.

Inkomstenbelasting wordt pas na afloop van het kalenderjaar uitgerekend aan de hand van de aangifte. Daarom is er de mogelijkheid dat je daarvóór al voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven krijgt.

Tip

Kijk bij de aangifte inkomstenbelasting goed naar mogelijke aftrekposten waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen. Veel mensen vergeten aftrekposten mee te nemen waardoor je meer belasting betaalt dan nodig is. De belastingdienst corrigeert dit niet automatisch dus geef je het niet op dan ben je het geld kwijt. Een goede boekhouder weet welke regels je kunt toepassen en kan ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen.

Loonheffingen

In de loonheffingen zit een component Loonbelasting. De loonheffingen zijn een voorheffing op de inkomstenbelasting. Je betaalt als je een salaris hebt maandelijks belasting over je salaris, deze belasting heet loonheffingen. Aan het eind van het jaar wordt dit verrekend met de aangifte inkomstenbelasting.

Als werkgever moet je een loonadministratie bijhouden en moet je iedere maand de ingehouden loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Dat is een wettelijke verplichting dus wees er attent op om gelijk bij in dienst neming van de eerste werknemer ook een loonadministratie op te (laten) zetten. Je boekhouder kan je hierbij van dienst zijn.

Dividendbelasting

Ook voor het uitbetalen van dividend kan door de BV alvast belasting worden ingehouden. Dat heet dividendbelasting en is ook een voorheffing op de inkomsten belasting. De inhouding dividendbelasting is meestal 15%. Die dividendbelasting mag je ook verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting na afloop van het jaar.