ZZP Modelovereenkomsten wet DBA uitgesteld tot 2018

modelovereenkomsten wet dba uitgesteld

wet dba uitgesteldWet DBA met modelovereenkomsten in koelkast

Knelpunten

De wet DBA wordt uitgesteld. In ieder geval verdwijnen de bijbehorende modelovereenkomsten wet DBA tot 2018 in de koelkast. Staatssecretaris Wiebes kreeg veel klachten vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties. Bij het Meldpunt DBA kwamen 1.801 meldingen binnen van onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt van de wet DBA.

Knelpunten

De knelpunten van de wet zullen worden opgelost. Het komende jaar, of daarna als er meer tijd nodig is. De Belastingdienst zal voorlopig nog geen boetes opleggen. “Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen”, zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. “Met een uitzondering voor de echte kwaadwilligen.” Onder kwaadwillend verstaat Wiebes de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk en duidelijk een schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst gaat met ingang van 1 mei 2017 starten met een handhavingsbeleid bij deze groep.

1.801 meldingen Meldpunt DBA

Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties, omdat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. In de periode van 17 oktober tot 14 november zijn er 1.801 meldingen binnen gekomen bij het Meldpunt DBA van de Belastingdienst. De meeste opmerkingen zijn ingediend door partijen uit de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. De drie belangrijkste inzichten uit het meldpunt en de gevoerde gesprekken zijn de terughoudendheid van opdrachtgevers, het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking dat niet aansluit bij de praktijk en het ervaren van de arbeidswetgeving als knellend.

40% modelovereenkomsten afgewezen

De Belastingdienst heeft tot 14 november jongstleden 6.143 modelovereenkomsten wet DBA ontvangen. Hiervan zijn er 4.153 verwerkt. Een kleine 40% van de verwerkte overeenkomsten wet DBA werd afgewezen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*