Geen privé gebruik bestelauto moet je bewijzen

privé gebruik bestelauto
43543163 - delivery truck

privé gebruik bestelauto

Hoe zat het ook al weer met dat privé gebruik bestelauto? Even de kennis opfrissen. Als je een auto of een bestelauto van de zaak krijgt, moet je in principe belasting betalen over het privé gebruik.

Je hoeft geen belasting te betalen als je per kalenderjaar 500 kilometer of minder privé rijdt. Maar dan moet je, achteraf, wel aan kunnen tonen dat je inderdaad minder dan 500 km privé hebt gereden met de auto. Je kunt dat bijvoorbeeld aantonen met een sluitende kilometer administratie.

Omdat het bijhouden van een sluitende en goed gedocumenteerde kilometer administratie nogal wat rompslomp met zich mee brengt, kun je als alternatief je werknemer gewoon een verbod op leggen om de auto ook privé te gebruiken. Dan rijdt hij of zij zeker minder dan 500 km per jaar. Maar denk daar niet te makkelijk over want dan kun je van een koude kermis thuis komen.

Dat overkwam onlangs een hoveniersbedrijf, dat aan een werknemer, die een VW transporter ter beschikking had, een verbod had opgelegd om de bestelwagen privé te gebruiken. De werknemer had keurig een verklaring aangevraagd en verkregen van de Belastingdienst en aan zijn werkgever overlegd. De werkgever had daarom in de loonadministratie geen privé gebruik auto opgenomen.

Achteraf bleek deze verklaring van de Belastingdienst niet in de loonadministratie aanwezig te zijn. De zaak werd in tweede instantie ter beoordeling voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hierbij werd door de hovenier een achteraf opgestelde kilometeradministratie ingebracht. Hier maakte het Gerechtshof korte metten mee. Volgens het Hof heeft de hovenier slechts bij benadering het daadwerkelijk gebruik van de bestelauto inzichtelijk gemaakt. Uit de gereconstrueerde kilometeradministratie blijkt niet waar de bestelauto op welke dag stond geparkeerd, wat het doel was van een aantal ritten en hoeveel kilometer er is omgereden. Ook sloot de kilometeradministratie niet aan met alle werkbriefjes en met de kilometerstanden die bleken uit de garage-rekeningen.

Wil je gebruik maken van het verbod voor privé gebruik bestelauto dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het verbod is schriftelijk vast gelegd;
  2. De vastlegging moet door de werkgever worden bewaard bij loon- en salarisadministratie;
  3. De werkgever moet voldoende toezicht houden op de naleving, en
  4. De werkgever legt een passende sanctie op als het verbod wordt overtreden

Dit zijn vrij stringente voorwaarden, waarvan achteraf ook nog eens moet worden aangetoond, dat de voorwaarden ook daadwerkelijk werden toegepast en gecontroleerd door de werkgever.

De hovenier slaagde er niet in om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en kan dus een gepeperde naheffingsaanslag gaan betalen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*