Geeft je boekhouding je inzicht

Een goede boekhouding geeft inzicht: inzicht voor jezelf, maar ook voor andere partijen zoals de belastingdienst of de bank.

Inzicht voor jezelf

Ondernemers moeten voortdurend beslissingen nemen over hun bedrijf. Als je niet weet hoe het er financieel voorstaat met je bedrijf kun je onmogelijk juiste beslissingen nemen. Bij kleine bedrijven zal dit soms nog mogelijk zijn, maar als je bedrijf groeit dan heb je harde cijfers nodig om beslissingen te kunnen nemen.

Wij raden aan om vanaf de start van je bedrijf de boekhouding op orde te hebben. Beginnen als je het overzicht al kwijt bent, is geen optie. Dan wordt het moeilijk om alles weer op de rail te krijgen.

Informatie voor externe partijen

De belangrijkste externe afnemer van informatie is de Belastingdienst. Als ondernemer betaal je o.a. omzetbelasting (btw) en inkomstenbelasting. Een goede administratie is nodig om er voor zorg te dragen dat je geen cent te veel betaald. Bovendien is het ook een wettelijke plicht een boekhouding bij te houden.

Over je omzet moet je omzetbelasting betalen, over het algemeen is dit 21%. Het is belangrijk van alle verkopen facturen te maken waarop de btw staat uitgesplitst. Van alle inkopen die je doet kun je de btw terugvragen, dus koop je bijvoorbeeld een computer dan krijg je daar 21% van terug. Hier moet je meestal per kwartaal aangifte van doen, je telt dan op hoeveel btw je moet betalen en hoeveel je kunt terugvragen. Het verschil hiertussen moet je ofwel betalen of krijg je terug (als je meer terug kunt vragen dan dat je moet betalen).

Bij de heffing van btw speelt de factuur een belangrijke rol. Deze factuur moet ook aan een aantal eisen voldoen om de betaalde btw terug te kunnen vragen bij de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting betaal je één keer per jaar, dit is de belasting die je betaalt over je winst. Je telt hiervoor alle omzet bij elkaar op en trekt alle kosten eraf. Het verschil hiertussen is je winst en hierover moet je belasting betalen. Je moet dus voor zowel de omzetbelasting als de inkomstenbelasting aangifte doen bij de belastingdienst.

Het kan voorkomen dat de belastingdienst komt controleren of je op de juiste manier aangifte hebt gedaan, op dat moment moet je de belastingdienst je boekhouding kunnen laten zien waaruit blijkt dat het allemaal klopt. Als de boekhouding onjuist of onvolledig is gaat de belastingdienst schatten (dit is nooit in het voordeel van de ondernemer) en kun je daar bovenop nog een boete krijgen ook. Zowel voor jezelf als voor de belastingdienst is het dus erg belangrijk je boeken op orde te hebben.

Ook andere partijen willen soms inzage in de ontwikkeling in de cijfers van je zaak. Zo wil de bank bijvoorbeeld jaarcijfers zien als je een lening wilt afsluiten.

Er zijn dus een aantal verschillende doelen voor het voeren van een boekhouding. Sommige ondernemers doen dit los van elkaar, ze hebben een boekhouder voor de belastingaangiftes en houden zelf in bijvoorbeeld Excel nog een overzicht van kosten en opbrengsten bij voor hun eigen inzicht. In feite doe je dan dubbel werk, het beste is om één boekhouding op te zetten waarmee alle partijen, inclusief jezelf, inzicht hebben in de financiële stand van zaken van je bedrijf.

Bij uitbesteding van je administratie is het daarom van groot belang dat je aan geeft welke informatie je beschikbaar wilt krijgen uit je boekhouding. Dan kan daarmee bij de inrichting van de administratie rekening worden gehouden.

Wil je ook een boekhouder met kennis van zaken?