Financiering buiten de bank om. Hoe doe je dat?

ButtonVolledige webstie

 

 

Is er onvoldoende privé- of eigen vermogen om nieuwe activiteiten te financieren? Dan kunt u behalve bij externe financiers ook een beroep doen op familie, vrienden en kennissen, die een goed vertrouwen in uw plannen hebben.

 

Hoe kunt u eigen vermogen aantrekken?

1. Beslotefinancieringn vennootschap: uitgifte van eigen aandelen

Een bv kan eigen vermogen aantrekken door aandelen uit te geven. De kopers worden mede-eigenaar van de onderneming. Dat betekent niet dat ze ook zeggenschap krijgen in de onderneming. Dat hangt af van de juridische structuur van de vennootschap.

Als er veel potentiële aandeelhouders zijn die elk een kleiner bedrag willen inleggen is ‘aandelen-crowdfunding’ een interessante optie.

Buiten het eigen netwerk kan ook een beroep worden gedaan op private investeerders, participatiemaatschappijen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Daarbij bestaat de beperking dat aandelen statutair moeilijker verhandelbaar zijn. De ondernemer bepaalt wie wordt toegelaten: bijvoorbeeld familie, kennissen en personeelsleden. Een mooie manier om investeringen vanuit het eigen netwerk te organiseren en formaliseren.

2. Eigen vermogen eenmanszaak of maatschap/vof

Het eigen vermogen kan worden vergroot door toetreding van een nieuwe ‘maat’ of vennoot die vermogen inbrengt. Daarmee wordt ook kennis, ervaring en een netwerk ingebracht. Het nadeel is dat hiermee een ‘nieuwe’ onderneming ontstaat waarin ook de zeggenschap gedeeld moet worden. Is dat niet gewenst, dan is de commanditaire vennootschap (cv) mogelijk een oplossing.

De geldschieter wordt in dit geval een commanditaire of stille vennoot. Hij krijgt een af te spreken aandeel van de winst en draagt ondernemersrisico tot maximaal de hoogte van zijn inbreng. De voorwaarde hiervoor is dat hij zich afzijdig houdt van de bedrijfsvoering en het bedrijf niet naar buiten vertegenwoordigt. De stille vennoot is geen ondernemer, maar zijn winstaandeel wordt belast als ‘winst uit onderneming’. Ook kan hij gebruikmaken van willekeurige afschrijvingen en de investeringsaftrek.

3. Aantrekken van vreemd vermogen

Vreemd vermogen is al het vermogen dat geen eigen vermogen is. Dat kunnen leningen zijn, maar ook crediteuren behoren tot het vreemd vermogen. De samenstelling is heel divers en er zijn grote verschillen tussen risico en kosten.

1. (Achtergestelde) lening

Geld dat familie, vrienden of relaties aan u lenen wordt een ‘onderhandse lening’ genoemd. Het is verstandig om alle afspraken vast te leggen in een ‘overeenkomst van geldlening’.

In het geval van een groot aantal  kleinere leningen kunt u misschien een crowdfundingplatform inschakelen. Uw relaties kunnen als eerste inschrijven en (terug)betaling wordt goed geregeld. Het nadeel kan zijn dat de financieringsvraag open moet staan voor een breed publiek. Een onderhandse lening of lening via crowdfunding is meestal achtergesteld bij andere financiers. Bij liquidatie komen deze financiers als laatste aan bod voor terugbetaling, maar vóór de ondernemer.

2. Afspraken met klanten of leveranciers

Leveranciers verstrekken soms onderhandse leningen. In de horeca bijvoorbeeld, wordt de inventaris vaak door de drankleverancier gefinancierd. Maar er zijn allerlei andere afspraken mogelijk met klanten of leveranciers waardoor u minder financiering nodig heeft. Een klant kan contant (pin) of zelfs vooruitbetalen zodat u geld heeft om het bestelde in te kopen. Aan de kant van uw leverancier kunt u denken aan een langere betalingstermijn waar soms extra kosten tegenover staan. Uw leverancier kan ook goederen in consignatie geven. U hoeft ze pas te betalen als u ze verkocht heeft. Dit wordt veel toegepast in de antiek- en kunstwereld en bij tweedehands goederen.

3. Off-balance financiering
Het idee achter off-balance financiering is dat de ondernemer over bedrijfsmiddelen kan beschikken zonder dat daarvoor financiering aangetrokken moet worden. De bedrijfsmiddelen en bijhorende verplichtingen staan niet op de balans. Dat is vaak gunstig bij het aantrekken van externe financiering. Naast consignatie moeten ook lease, factoring en huur hiertoe gerekend worden. Net als het gebruik van cloud-software waarvoor ook geen directe investering nodig is. In de sfeer van het eigen netwerk gebeurt het vaak dat de verkopende partij bij bedrijfsoverdracht het onroerend goed en soms ook kostbare machines aan zichzelf houdt en verhuurt aan de opvolger. In de agrarische sector zien we steeds meer investeringen in grond, die vervolgens in erfpacht beschikbaar wordt gesteld aan de boer. Op deze manier is het risico voor de investeerder een stuk lager dan bij een onderhandse lening: het eigendom van het goed staat daar immers tegenover.

Tot slot

Er zijn vaak meerdere mogelijkheden om uw bedrijf – buiten de bank om – te financieren. Familie, vrienden, bekenden en relaties dragen graag hun steentje bij als ze vertrouwen hebben in u en uw plannen. Maar als het plots minder goed gaat met uw onderneming, dan kan het in de familie en kennissenkring voor vervelende situaties zorgen. Wees daarom helder en duidelijk over de conditeis die u bedingt voor de financiering. Leg alles goed schriftelijk vast !

 

ButtonVolledige webstie

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*